Sölvesborg – småstaden med guldläge
Den småskaliga kuststaden Sölvesborg, på gränsen mellan Skåne och Blekinge, är en populär kommun att bo och verka i. Näringslivet kännetecknas av en stark småföretagartradition med tyngdpunkt mot producerande verksamhet. Ivar Skogseid, näringslivschef, hoppas att framöver också kunna attrahera fler tjänsteföretag till kommunen.
Som näringslivschef arbetar Ivar dels med att bistå befintliga och presumtiva företagare i kommunen och dels med att marknadsföra Sölvesborg som bostads- och etableringsort. Sölvesborg med sina 16.700 invånare är just nu inne i ett expansivt skede, vilket bland annat visar sig i det nyetablerade industriområde som håller på att växa fram vid stadens infart från E22:an, Kämpaslätten.
- Där har redan flera intressanta företag etablerat sig och det finns ledig mark för ytterligare ett antal som funderar på att flytta hit, berättar Ivar. Området ligger i en underbar bokskogsmiljö, just på gränsen till Skåne, och vi kommer i största möjliga mån försöka anpassa bebyggelsen så att den ursprungliga skogs- och hagmarksmiljön bibehålls.

Förutom hav och natur har Sölvesborg goda kommunikationer att erbjuda, vilket gör orten till en attraktiv kommun att både bo och verka i. Vägar och tågförbindelser är utmärkta och det tar bara tjugo minuter att köra till Kristianstad som är närmsta centralort. Inom drygt 35 minuter med bil finns två flygplatser och den nyelektrifierade kustbanan innebär direktförbindelse med både Karlskrona och Kastrup.

Turistnäringen, som årligen omsätter drygt 350 miljoner kronor, är en annan viktig näringsverksamhet för Sölvesborg. I kommunen finns fem campingplatser och hit reser inte bara svenskar utan även bland annat danskar, norrmän, tyskar och holländare. Dessutom finns 2.500 fritidsstugor, vilket gör att befolkningen ökar markant under sommarhalvåret. Utflyktsmål finns det gott om, där den pittoreska ön Hanö kanske är det mest populära med sina 30.000 besökare om året. I samarbete med ett 70-tal lokala turistaktörer driver kommunen ett speciellt EU-projekt för att sätta hela Listerlandet på kartan.

Den internationellt respekterade musikhändelsen Sweden Rock Festival, med 30.000 besökare från 30 länder, har också gjort mycket för att sätta Sölvesborg på kartan. På en stor äng vid havet blandas varje år de mest galna hårdrockarna med barnfamiljer från hela världen.

Samverkan är ett nyckelbegrepp inom flera områden i Sölvesborg.
- Vi har en lokal företagarförening med anställd personal som vi har ett nära utbyte med, berättar Ivar. För att samordna näringslivsarbetet med övriga näringslivsaktörer har vi bildat en samverkanplattform för informationsutbyte och företagsträffar.
Också föreningslivet är framstående med över 170 aktiva föreningar. Med bland annat Mjällby AIF och SGIF, som är en stor ungdomsklubb, är Sölvesborg till exempel en av Sveriges största fotbollskommuner.

Sölvesborgs kommun

Bransch:
Bostad / Kommun / Näringsliv

Telefon: 0456-816122
Fax: 0456-13429


Email:
ivar.skogseid@solvesborg.se

Hemsida:
www.solvesborg.se

Adress:
Sölvesborgs kommun
Box 218
29425 Sölvesborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN